Collectieve Horecaontzeggingen

Wat houdt het in

Horecabedrijven worden nog regelmatig geconfronteerd met activiteiten van personen die schade toebrengen aan horecabedrijven, hun medewerkers of hun gasten. Het gaat dan om bijvoorbeeld vernieling en/of overlast in de horecabedrijven of op de erven/terrassen die bij de onderneming horen (bijvoorbeeld mishandeling, ergerlijk lastig vallen, druggebruik of -verhandelen, geweld). Deze maatschappelijk onbetamelijke activiteiten kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid van horecaondernemers, hun medewerkers en gasten.
Om horecaondernemers in staat te stellen om zichzelf, hun medewerkers en hun gasten beter te beschermen hebben de samenwerkende partijen besloten om door middel van het protocol collectieve horeca ontzeggingen een horecaontzeggingsysteem toegevoegd aan de voor handen zijnde maatregelen. Deelnemende bedrijven van het CHO systeem maken gebruik van huisregels en zijn herkenbaar aan deze sticker

Doe ook mee!

Verschillende gebieden in Nederland hanteren het beleid.

Bekijk de deelnemende gebieden

Protocol

Om in een bepaald uitgaansgebied aan de slag te gaan met de collectieve horecaontzegging, moeten naast horecaondernemers ook de gemeente en politie afspraken maken binnen een convenant. Voor het opleggen en handhaven van de CHO moeten horeca en politie persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor is een protocol gegevensuitwisseling nodig dat voldoet aan de AVG. KHN heeft een nieuw model CHO-protocol ontwikkeld ter ondersteuning van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de CHO. Dit modelprotocol is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat betekent dat als lokale partijen de modellen strikt opvolgen ze een grote kans hebben om een vergunning van de AP te krijgen (voor het verwerken van bepaalde gegevens) via het CHO-instrument in hun gebied.

Zie: KHN | Modelprotocol Collectieve Horecaontzegging met bijlagen

 

Deelnemen?

Met een Collectieve horecaontzegging (CHO) kunnen horecaondernemers binnen een bepaald uitgaansgebied notoire overlastgevers uit hun zaak weren. Iemand die geweld gebruikt, overlast veroorzaakt, steelt of een ander delict in of rond een uitgaansgelegenheid pleegt, krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. Als een persoon met een ontzegging toch een zaak binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk.

Wil je meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het gebruiken van een CHO? Zie: KHN | Collectieve Horecaontzegging